Hofors Kommun logo, länk till startsida

Stöd och behandling

Förslag för dig

Vi erbjuder:

 • Kartläggning och bedömning av problematiken med förslag till behandling. Om du vill ha fler samtal eller om problemet är mer omfattande kan en utredning med hjälp av socialsekreterare vara av betydelse. Detta för att kunna möta dina individuella behov på bästa sätt.
  • Bistånd för fortsatta behandlande enskilda samtal hos alkohol- och drogterapeut söks via handläggare på Vuxenenheten.
   • Möjlighet att erbjuda verktyget Previct som stöd
   • Alkohol- och drogterapeut har även enskilda samtal för anhöriga och närstående.
   • Du kommer öka insikten om din situation genom samtalen och du får möjlighet att sätta gränser för dig själv och andra. Samtidigt ökar din medvetenhet kring de beteenden och attityder som du kan ha anpassat dig till.

   Socialnämnden kan efter prövning bevilja bistånd till behandling på de behandlingshem som kommunen anlitar.

   Kontaktinformation

   Artikeln uppdaterades senast:

   Kontaktinformation

   Aktuellt i Hofors kommun