Hofors Kommun logo, länk till startsida


Rätt till plats

Vem har rätt till plats i fritidshem?

  • Elev har rätt till fritidshemsplats om det finns behov utifrån vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier eller utifrån barnets eget behov.
  • Under skollov finns möjlighet att ha en tillfällig placering på fritidshem om behov finns.
  • Elev med förälder som är arbetssökande har inte rätt till fritidshemsverksamhet, men blir erbjuden en plats så fort arbete finns.
  • Elev med förälder som är föräldraledig har inte rätt till fritidshemsverksamhet.