english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunÖvrigt bidrag

Syftet med bidraget är att till exempel ge möjlighet att

 • bedriva en verksamhet som uppfyller de politiska målen (se rubriken ”Mål, syften och prioriteringar”)
 • starta en ny förening
 • utveckla något nytt inom föreningen
 • väcka intresse för fritids- eller kulturområdet
 • anordna ett event eller arrangemang för att synliggöra föreningen och kommunen
 • stödja ungdomsverksamhet med särskilt höga kostnader.

Villkor för beviljande av övrigt bidrag

 • Verksamhet/aktivitet ska genomföras i Hofors kommun eller för dess invånare.
 • I ansökan ska framgå
  - syfte och mål för det ansökan gäller
  - om fler aktörer är med och finansierar
  - föreningens framtidsplaner
 • Med ansökan skickas
  - verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning
  - ekonomisk kostnads- och intäktskalkyl för det ansökan gäller
 • Ansökan kan göras när som under året, men den ska lämnas i god tid innan det man söker bidrag för ska genomföras.

Kontaktinformation

Kulturföreningar:
Ritva Snellman
073-809 41 24 ritva.snellman@hofors.se

Idrotts-/fritidsföreningar:
Lokalbokningen
0290-77 15 61
foreningsbidrag@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan om övrigt bidrag.docx
(92.9 kB)