Hofors Kommun logo, länk till startsida

Haga fjärilspark

Ett LONA-projekt i Hagaparken

Förslag för dig

Ett samarbete

Initiativet till LONA-projektet Haga fjärilspark i Hofors väcktes när Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, genomförde projektet Bruksgräs till ängsmark i Hofors kommun. Vid inventering upptäckte vi gräsmarker i kommunen som vi fann värdefulla områden med ängsmarksväxter i bland annat Hagaparken. Tillsammans med Haga Trädgårdar, Hofors kommun och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) beslutade vi oss för att söka LONA-medel för att finansiera den planerade fjärilsparken i Hagaparken.

Syfte

Fjärilparken ska fungera som en livsmiljö för pollinerande insekter och stärka grönstruktur och biologisk mångfald. Parken ska erbjuda en rofylld, lärande och pedagogisk plats att vistas i. Vi vill att fjärilsparken ska fungera som ett redskap för att öka kunskapen bland medborgare och besökare på genomresa.

Integration

Fjärilsparken fyller en viktig del i det integrationsarbete som bedrivs i Haga trädgårdar. Det blir stimulerande och utvecklande för människor att få delta i att skapa en fjärilspark och genom det utveckla sin kunskap och kompetenser. Tillsammans förvandlar vi den stora gräsytan i området till en mångfald av ängsblommor och insekter.


Olika miljöer

Fjärilar och andra pollinerande insekter behöver blommande växter hela säsongen och varierande miljöer för tillgång till skydd och boplatser. I projektet ska vi skapa ängar med blommande växter, blommande träd, buskar och perenner, som förser insekterna med viktigt pollen och nektar hela säsongen. För skydd och boplatser åt insekterna skapar vi faunadepåer med död ved, stenrösen med hålrum och skrymslen och sandblottor i sydsluttningar.

Skapas i etapper

Vi kommer att skapa fjärilsparken i etapper mellan 2023 och 2025. Besökarna kommer ha möjlighet att successivt se den spännande utvecklingen av Haga fjärilspark. Mer information om projektet kommer under projektets gång.

Besökarna

Fjärilsparken ska locka barn och vuxna till en plats där de kan uppleva naturens växlingar, få information om olika miljöer i parken och om insekterna. Eller bara gå en långsam promenad.

LONA – Lokala naturvårdssatsningen

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om LONA-bidraget.

Hofors kommun

Kontakt - Haga fjärilspark

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt - Haga fjärilspark

Aktuellt i Hofors kommun