Hofors Kommun logo, länk till startsida

Olycksfallsförsäkring

Hofors kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Svedea som gäller barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.

Förslag för dig

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid och i vissa fall dygnet runt. Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, dvs ett utifrån kommande våld mot kroppen. Som olycksfall omfattas även total hälseneruptur, fraktur och vridvåld mot knä, drunkning, insektsbett, solsting, värmeslag och förfrysning.

I försäkringsbrevet kan du läsa mer om försäkringen, t ex när den gäller och vad den ersätter.

Hur gör jag vid olycksfall?

  • Kontakta läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea
    kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider mm lämnas till taxi.
  • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär “Intyg om utbetald reseersättning”.

Skadeanmälan

Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På hemsidan hittar du även skadeblanketter och annan skaderelaterad information.

Har du inte möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta Svedea via telefon, e-post eller post. Öppettider: vardagar 8–17 (vid akuta skador övrig tid når du skadejour på samma nummer).

Telefonnummer: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se
Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Kontakt

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt

Aktuellt i Hofors kommun