english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunOlycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring inom kommunens verksamhetsområden

Hofors kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Folksam som gäller barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid och i vissa fall dygnet runt.

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Finns annat kroppsfel (sjukdom eller skada) lämnas ersättning bara för de följder som direkt beror på olycksfallsskadan. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som orsakats av solsting, värmeslag, drunkning, förfrysning, vridvåld mot knä och avsliten hälsena.

I försäkringsbrevet kan du läsa mer om vad som menas med olycksfall, när försäkringens gäller och vad den ersätter.

Hur gör jag vid olycksfall?

  • Kontakta läkare eller tandläkare
  • Anmäl skadan till Folksam, telefon 0771-950 950 eller
    på www.folksam.se
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton

Mer information finns på Folksams hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Olycksfall 2021 - Försäkringsbesked.pdf
(69.6 kB)