Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Hastigheter och trafikföreskrifter

I Trafikförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns alla regler som bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Utmärkande för dessa regler är att de är generella - de gäller likadant i hela landet.

Förutom de generella reglerna i trafikförordningen finns lokala trafikföreskrifter vilka är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis:

  • hastighetsbegränsning
  • stopp- eller väjningsplikt
  • huvudled
  • förbud mot fordonstrafik
  • förbud mot omkörning
  • förbud att stanna eller parkera.

Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent. Men de kan även gälla under en del av året eller tillfälligt i samband med evenemang, marknader eller tävlingar.

De lokala trafikföreskrifterna hittar du i Transportstyrelsens trafikföreskriftssamling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem beslutar om lokala trafikföreskrifter?

Kommunen (kommunstyrelsen) beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutar om grundföreskrifter för hastigheterna 80-120 kilometer i timmen på de statliga vägarna.

Anser du att en lokal trafikföreskrift på kommunal väg eller mark bör ändras kan du kontakta hofors.kommun@hofors.se och beskriva ditt önskemål.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun