Hofors Kommun logo, länk till startsida

Nationella minoritetsspråk

Litteratur och appar

Nationella minoritetsspråk på biblioteket

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk; finska, romani chib, samiska, jiddisch samt tornedalsfinska (meänkieli) som enligt lag skall skyddas och främjas.

På biblioteket innebär det att vi har litteratur på alla de språken men vi tar gärna emot inköpsförslag!

Eftersom Hofors kommun även är ett finskt förvaltningsområde så är det största nationella minoritetsspråket hos oss finska. Vi har därför ett stort urval av litteratur på finska för både barn och vuxna.

Bläddra - en app med e-böcker på natio­nel­la mino­ri­tets­språk

Bläddra är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på romani chib och samiska. Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla litteratur på finska, jiddisch och meänkieli.

Bläddra är helt kostnadsfri för användaren och innehåller litteratur för vuxna, ungdomar och barn. E-böckerna går att nå överallt i landet och är tillgängliga offline. Det krävs inget konto eller inloggning för att ta del av litteraturen.

I appen finns just nu böcker på följande språk:

  • Romani chib
    Arli, kale, kelderash, lovari och svensk romani
  • Samiska
    Lulesamiska, nordsamiska, pitesamiska, sydsamiska och umesamiska
  • Jiddisch
  • Meänkieli

Polarbibblo - en plattform med natio­nel­la mino­ri­tets­språk

Polarbibblo är en plattform där barn kan utforska sitt berättande och språk på ett kreativt och lustfyllt sätt. Barnen kan bland annat läsa, lyssna, skicka in texter, rita, spela spel och se film på de nationella minoritetsspråken.

Polarbibblo finns bland annat till för att engagera föräldrar och barn som vill lära sig ett nationellt minoritetsspråk eller vill utforska sitt arvspråk. Det finns även till för att inspirera och stimulera barn till att utveckla sitt språk med bland annat skrivövningar, boktips och tävlingar.

Polarbibblo finns på meänkieli, samiska språk, finska och svenska.

 

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun