Hofors Kommun logo, länk till startsida


Bergqvist Sören (V)

Sören Bergqvist

Adress: Hantverkargatan 36, 813 30 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-414 12 67

Mail: soren.bergqvist@hofors.se

Yrke/Titel: Pensionär

Född år: 1945

Uppdrag:

Valnämnden

Hofors Fokletshusförening

Hofors Elverk

Överförmyndarnämnden, ersättare

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, ersättare

Kontaktinformation

Sören Bergqvist
0290 - 278 44
070-4141267
soren.bergqvist@hofors.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.