Hofors Kommun logo, länk till startsida


Regnbågens förskola

Regnbågen

Välkommen till Regnbågens förskola!

Regnbågens förskola är alldeles nybygd och öppnades för barn, personal och vårdnadshavare i augusti 2021. Här finns plats för ca 100 barn på sex avdelningar.

Vi har valt att tillsammans med förskolan Eken, som ligger ca 1,5 km bort, erbjuda omkring 120 barn plats på åtta avdelningar där vi i möjligaste mån placerar barnen i åldershomgena grupper. Vår tanke med det är att under en längre period kunna bygga relationer mellan barn, pedagoger och föräldrar, som är till fördel för barnens lärande. Det ger oss också en större möjlighet att erbjuda en pedagogisk miljö som passar barnens ålder.

Reggio Emilia

I arbetet på Regnbågen låter vi oss inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär bland annat att vi erbjuder en pedagogisk miljö som ger möjlighet till möten och utforskande och tillgång till många olika material. Det innebär också att vi arbetar för att ge barnen inflytande över sin vardag på förskolan.

Mer information

Besöksadress
Genstigen 4

Postadress
Hofors kommun
Regnbågens förskola
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Rektor

Maria Hedlund
070-086 01 06
maria.hedlund1@hofors.se

Assistent/expedition

Ann-Sofie Jakobsson
070-289 92 04
ann-sofie.jakobsson@hofors.se

Övriga telefonnummer
Röd: 070-086 0254
Orange: 070-086 0133
Gul: 070-086 0253
Grön: 070-086 0288
Blå: 070-086 0132
Lila: 070-086 0134

Dokument