Hofors Kommun logo, länk till startsida

Samverkan Gävleborg

Hofors kommun deltar i Samverkan Gävleborg 2022

Förslag för dig

Projektet, som leds av Länsstyrelsen Gävleborg, har beviljats drygt 50 miljoner kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

Syftet med projektet är att genom samverkan mellan aktörer, utveckla arbetssätt och metoder för att göra det lättare för tredjelandsmedborgare att etablera sig i samhället. Genom ett förändrat arbetssätt lokalt kommer projektet kunna bidra till minskad väntetid för målgruppen, att fler får möjlighet till tidiga integrationsfrämjande insatser och nätverk samt öva språket.

I projektet Samverkan Gävleborg 2022 är kommunerna i Bollnäs, Hofors, Söderhamn, Hudiksvall, Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig och Gävle projektparter tillsammans med RF-SISU Gävleborg och Högskolan i Gävle. Länsstyrelsen Gävleborg är projektägare.

Projektet pågår mellan 1 november 2022 till 31 oktober 2026.

Delprojektledare Åsa Axelsson berättar:

Nu är vi på väg in i en spännande fas i projektet som är lite mer ”hands on”. Många spännande insatser är på gång i pilot 2 som startar 1/4 2024. En första grupp i insatsen ”Hälsa för alla” har redan startat upp, och flera grupper kommer sedan att startas kontinuerligt under projekttiden. Hälsa för alla är RF-SISU:s viktiga bidrag i projektet och syftar till att målgruppen övar på svenska, får kunskaper om hälsa och föreningsliv samt bygger upp nätverk. Andra insatser som är på gång är en föräldragrupp i samarbete med biblioteket, där syftet är läs- och språkfrämjande för både förälder och barn. En ytterligare insats som är på gång är att utveckla en aktivitet som startar upp direkt när den nyanlände tredjelandsmedborgaren flyttar till Hofors i syfte att introducera denne till hur Sverige och Hofors fungerar samt vad kommunen har att erbjuda i form av både samhällsstöd och aktiviteter på fritiden.

Följ gärna projektet på www.lansstyrelsen.se/gavleborg/samverkangavleborg Länk till annan webbplats.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun