Hofors Kommun logo, länk till startsida

Samverkan Gävleborg

Hofors kommun deltar i Samverkan Gävleborg 2022

Förslag för dig

Projektet, som leds av Länsstyrelsen Gävleborg, har beviljats drygt 50 miljoner kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

Syftet med projektet är att genom samverkan mellan aktörer, utveckla arbetssätt och metoder för att göra det lättare för tredjelandsmedborgare att etablera sig i samhället. Genom ett förändrat arbetssätt lokalt kommer projektet kunna bidra till minskad väntetid för målgruppen, att fler får möjlighet till tidiga integrationsfrämjande insatser och nätverk samt öva språket.

I projektet Samverkan Gävleborg 2022 är kommunerna i Bollnäs, Hofors, Söderhamn, Hudiksvall, Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig och Gävle projektparter tillsammans med RF-SISU Gävleborg och Högskolan i Gävle. Länsstyrelsen Gävleborg är projektägare.

Projektet pågår mellan 1 november 2022 till 31 oktober 2026.

Delprojektledare Åsa Axelsson berättar:

”Projektet har nu fortgått i ungefär ett år och vi har fört dialog med många som verkar i kommunen, både politik, tjänstepersoner, medarbetare och aktörer från civilsamhället. Dialogerna har utgått ifrån de olika verksamheternas roll kopplat till integration, vilka rutiner som finns i dagsläget, framgångsfaktorer och utmaningar och de kommer att fortsätta under våren. Redan nu märks en vilja och ett engagemang att vilja samverka i en högre grad för att utveckla arbetssätt och metoder som gör det lättare för målgruppen att etablera sig i samhället. Utifrån resultatet av dialogerna kommer vi sedan att arbeta vidare för att utveckla vårt arbetssätt.”

Följ gärna projektet på www.lansstyrelsen.se/gavleborg/samverkangavleborg Länk till annan webbplats.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun