Hofors Kommun logo, länk till startsida

Gymnasieutbildning

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som består av 18 nationella gymnasieprogram (6 högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram). Det finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram samt introduktionsprogrammet med fyra olika inriktningar.

Förslag för dig

I Hofors kommun finns introduktionsprogrammet med inriktningarna Språkintroduktion och Individuellt alternativ på Björkhagsskolan. Övriga gymnasieutbildningar erbjuds bl a genom samverkansavtal med Sandviken, Gävle och Falun.

Studieekonomi

Du som går i gymnasieskolan får studiebidrag t o m det år du fyller 19 år. Du kan förutom studiebidraget få ett extra tillägg. Mer information om din studieekonomi kan du få av studievägledaren på din skola eller av CSN.

Elevresor: buss- och tågkort för gymnasieelever

Efterson Hofors inte har några egna nationella gymnasieprogram reser eleverna i regel till Sandviken, Gävle eller Falun.

Kommunen har en skyldighet att ansvara för vissa elevresor (gymnasieelever har ingen rätt till ordnade transporter/ skolskjuts). Gymnasieeleverna från Hofors får ett busskort som även fungerar på Tåg i Bergslagen. Det får man oavsett utbildningsanordnare (friskola, folkhögskola eller kommunal skola). Kommunens ansvar gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Buss- och tågkort för dagliga resor kan sökas av dig som:

 • Blivit antagen till gymnasieutbildning årskurs 1 *
 • Har minst 6 km till skolan.
 • Inte ansöker om inackorderingsstöd

* Elever som går i årskurs 2 eller 3 inom Gävleborgs län använder samma kort som föregående år. Det återladdas med en ny period. Elever som går i Falun/Borlänge behöver ett nytt kort varje läsår.

Du kan ansöka om en skolbiljett när du blivit antagen till gymnasiet och vet var du ska gå. Ska du resa till Falun/Borlänge måste du ansöka om biljetten i god tid. Det är inga kort som kommunen har på lager utan vi beställer hem vartefter vi får in ansökningarna. Det kan ta några dagar att få hem korten pga postgången.

Tänk på att biljetten en värdehandling som man ska vara rädd om!

Inackordering

Om det inte går att dagpendla så kan ett alternativ vara att bo på skolorten. Då kan du ansöka om inackorderingsbidrag som är en hjälp till kostnader för inackordering och hemresor. Du får bidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Ansökan avser ett läsår, ny ansökan ska lämnas inför varje nytt läsår. Bidrag beviljas under högst 4 månader för höstterminen och 5 månader för vårterminen. Bidraget betalas ut månadsvis.

För att kunna få inackorderingsbidrag finns vissa krav, bl a:

 • Du ska vara folkbokförd i Hofors kommun
 • Utbildningen är i en kommunal eller regionsdriven gymnasieskola
 • Förstahandsmottagen till ett nationellt program eller till en riksrekryterande utbildning.
  (Introduktionsprogram är inget nationellt program.
  Elever som har antagits till NIU-platser är berättigade till
  inackorderingstillägg enbart om anordnande kommun och hemkommun har tecknat samverkansavtal för NIU innan antagning sker. Samverkansavtal innebär att eleverna blir antagna i första hand).

Det är CSN som har hand om inackorderingsbidraget för friskolor.

Kontakt Gymnasieutbildning

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Gymnasieutbildning

Aktuellt i Hofors kommun