Hofors Kommun logo, länk till startsida

SamSTART

Förslag för dig

ESF projekt SamSTART

Arbetsförmedlingen och Hofors kommun arbetar tillsammans med ESF-projektet SamSTART som är till för att hjälpa ungdomar vidare när skolan slutar.


Syftet med Samstart är till för att förbättra övergången från skola till arbetsliv för unga med en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning tillsammans med Arbetsförmedlingen, skolan och kommunen. Projektet ska utveckla metoder för att stärka kopplingen mellan skola eller särskola, myndigheter och arbetsliv, och på så vis underlätta ungdomarnas etablering i arbetslivet.

Vad kan vi hjälpa till med i SamSTART?

  • Vårt arbete är ett komplement till skolans arbete och kan bland annat innefatta:
  • Informationsmöten till dig och eventuellt dina vårdnadshavare om förutsättningar på arbetsmarknaden
  • Individuella planeringssamtal med dig, eventuell mentor och vårdnadshavare

Uppföljande besök på en APL-plats.

Vem kan vara med i Samstart?

Vi vänder oss till ungdomar mellan 16 och 29 år som går på gymnasiet och som har en dokumenterad funktionsnedsättning som till exempel adhd, dyslexi, fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning samt tillhör Hofors kommun.

Är du intresserad? Välkommen att kontakta våran delprojektledare.

Samstart är ett EU-finansierat projekt med mål att öka möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att få en bra övergång från skola till arbetsliv.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun