Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Misstanke om att ett barn far illa

Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till socialtjänsten.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom (t.ex. förskola, skola) samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga, enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen, att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för att ett barn far illa.

Så här kan du göra en anmälan
Om du är orolig för att någon far illa och behöver hjälp?
Kontakta socialtjänstens personal för rådfrågning eller anmälan.

Anmälan görs antingen per telefon, blankett eller brev. Använd gärna blanketten Orosanmälan till socialtjänsten. Pdf, 152.9 kB.
Blanketten lämnas eller skickas till Familjeenheten.
Observera att du inte ska anmäla genom e-post. Information genom e-post är inte sekretesskyddad.

Vid misstanke om att barn eller ungdom 0 – 18 år far illa.
Vänd dig till: IFO Familjeenheten
Postadress: Hofors Kommun, Granvägen 8, 813 81 Hofors
Telefon: 0290-290 00 (växel)

Vi har tystnadsplikt
All personal på Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Anonym eller inte?

Privatperson:
Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym.

Om du uppger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmälan.
Ofta behöver socialsekreterare vid ett senare tillfälle komplettera de uppgifter som någon har lämnat i en anmälan. Därför är det bästa för vidare utredning att du lämnar ditt namn när du anmäler.

Yrkesverksam:
Du som anmäler i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

Kontakt Familjeenheten

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Familjeenheten

Aktuellt i Hofors kommun