Hofors Kommun logo, länk till startsidaPsykisk ohälsa

Vägledning, stöd och hjälp

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Utökad information om psykisk ohälsaADHD Länk till annan webbplats.

Ledsen och nedstämd Länk till annan webbplats.

Alkohol och droger

Mobbning

Anorexi / Bulimi Länk till annan webbplats.

Oro Länk till annan webbplats.

Asperger syndrom Länk till annan webbplats.

Problem i familjen

Autism Länk till annan webbplats.

Problem i skolan

Bipolär sjukdom Länk till annan webbplats.

Psykos Länk till annan webbplats.

Blyghet och social fobi Länk till annan webbplats.

Riskbruk och missbruk

Brister i föräldraskap

Schizofreni Länk till annan webbplats.

Depression Länk till annan webbplats.

Sexuella övergrepp

Dyslexi

Självmordstankar Länk till annan webbplats.

Dödsfall

Självskadebeteende Länk till annan webbplats.

Ekonomiska problem

Skilsmässa

Ensamhet

Skolfrånvaro

Fobier Länk till annan webbplats.

Stress

Funktionsnedsättning

Sömnsvårigheter Länk till annan webbplats.

Ilska och utbrott

Tourettes syndrom Länk till annan webbplats.

Koncentrationssvårigheter Länk till annan webbplats.

Tvångssyndrom Länk till annan webbplats.

Kriminalitet

Våld och övergrepp

Kris i livet

Ångest Länk till annan webbplats.

Kränkande behandling

Ätstörningar Länk till annan webbplats.


Elevhälsan

Elevhälsan har du som är elev i skolan tillgång till och innefattar skolsköterska, Skolläkare, Skolkurator och Skolpsykolog. Elevhälsan ska stödja din utveckling mot utbildningens mål och bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Ungdomsmottagning

Behöver du någon vuxen att prata med? Till ungdomsmottagning kan du komma med det mesta. De tar emot ungdomar mellan 13 och 23 år. Alla besök är kostnadsfria.

Socialtjänsten

Individ- och familjeomsorgen arbetar med stödjande insatser i familjer med barn och ungdomar.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.Kontakta Socialjouren om du råkar ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet, ring 112.

Exempel på situationer då du kan kontakta Socialjouren:

  • barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö
  • missbrukare som akut måste tas om hand
  • om någon är utsatt för hot eller våld

Behöver du göra akuta anmälningar när både socialtjänsten och Socialjouren har stängt, ring polisen 114 14. Polisen kontaktar då Socialjourens beredskap.

Socialjouren är gemensam för kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig.

Den gemensamma Socialjouren är stationerad i Gävle.

Telefonnummer i akuta lägen

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

112 - i nödsituationer

Nödnumret 112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

1177 - sjukvårdsrådgivning
Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

113 13 - informationsnummer vid olyckor och kriser
Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser.

Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagningar - 026-15 46 03
För dig som är under 18 år finns barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagningar. Där finns en dagjour som tar emot och gör akuta bedömningar dagtid. Om du blir akut sjuk under kvällar och helger ringer du 1177 (texttelefon 0771-11 77 99) eller 112. Om det behövs kan du bli hänvisad till en akutmottagning. Du som bor i Gästrikland kontaktar mottagningen på Södertull vid akuta ärenden och när du inte varit i kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin tidigare.

BRIS Barnens hjälptelefon - 116 111
Till Bris barnens hjälptelefon, kan barn och ungdomar ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS Chatt
För att chatta behöver du ställa dig i kö. Kötiderna kan ibland vara ganska långa så medan du står i kön kan du fundera lite på vad du vill chatta om, så kan vi utnyttja tiden så bra som möjligt när du väl kommer fram. Är kön full får du komma tillbaka lite senare. En chatt brukar inte ta mer än 45 min.

BRIS vuxentelefon om barn - 077-150 50 50
BRIS vuxentelefon tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

Brottsofferjouren - 0200-21 20 19
Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Kvinnofridslinjen - 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Jourhavande kompis
Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

Nationella hjälplinjen - 020-22 00 60
Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Socialtjänsten - 0290-290 00 vx dagtid
Dagtid kan du ringa till Individ och familjeomsorgen 0290-290 00
Kvällstid och helger, i akuta lägen, 112

Socialjouren - 026-10 02 25 efter kontorstid
Kontakta Socialjouren om du råkar ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider.
Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00, Fredag kl. 17.00–02.00, Lördag kl. 16.00–02.00, Söndag kl. 16.00–23.00.
Behöver du göra akuta anmälningar när både socialtjänsten och Socialjouren har stängt, ring polisen 114 14. Polisen kontaktar då Socialjourens beredskap.Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet, ring 112.

Ungdomsmottagningen - 026-27 85 49 dagtid
Ungdomsmottagningen arbetar för att stödja ungdomar i deras identitets- och personlighetsutveckling genom att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa. Ungdomsmottagningen är öppen för ungdomar mellan 13-23 år

Mer information

Kontakta Socialjouren om du råkar ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider.

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet, ring 112.

Se fler telefonnummer för akuta lägen.

Kontaktinformation

Socialjouren
026-10 02 25

Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00
Fredag kl. 17.00–02.00
Lördag kl. 16.00–02.00
Söndag kl. 16.00–23.00

Behöver du göra akuta anmälningar när både socialtjänsten och Socialjouren har stängt, ring polisen 114 14.

Akut nödsituation, ambulans, brandkår eller polis
112

Sjukvårdsrådgivning
1177

Informationsnummer vid olyckor och kriser
11313

Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagningar
026-15 46 03

BRIS Barnens hjälptelefon
116 111

BRIS vuxentelefon om barn
077-150 50 50

Brottsofferjouren
0200-21 20 19

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50

Nationella hjälplinjen
020-22 00 60

Socialtjänsten
0290-290 00 vx dagtid

Socialjouren
026-10 02 25 efter kontorstid

Ungdomsmottagningen
026-27 85 49 dagtid