Hofors Kommun logo, länk till startsidaMål, syften och prioriteringar

Möjligheten till en rik fritid skapas genom samverkan mellan föreningsliv och kommunen. Syftet med föreningsbidrag är att främja fritidsfostran, skapa trygghet i samhället och värna de ideella krafterna.

Kulturbidrag

Bidrag prioriteras till föreningar och organisationer som

  • främjar verksamhet bland barn och ungdomar inom kommunen
  • tillvaratar och skapar mångfald och jämställdhet i kommunen
  • erbjuder kultur för personer med funktionsnedsättning och äldre i särskild boendeform
  • bevarar och visar på nytänk inom kulturarvet
  • gynnar det lokala kulturutbudet.

Som mottagare av kommunens föreningsbidrag är det positivt och fördelaktigt om de berörda föreningarna planerar att medverka i Hofors kommuns årligen återkommande kulturvecka.

Fritidsbidrag

Bidrag prioriteras till föreningar och organisationer som främjar verksamhet bland barn och ungdomar inom kommunen.

Som mottagare av kommunens föreningsbidrag ses det som positivt om föreningen bidrar till att främja idrottsturismen.

Bidrag till studieförbund

Som mottagare av kommunens föreningsbidrag ska studieförbunden genom sin verksamhet

  • främja och fördjupa demokrati och jämlikhet
  • stimulera folkligt förankrad bildnings- och kulturarbete
  • ha förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling, kulturarbete och administrativ verksamhet.

Bidrag till integrationsinsatser

Målet med bidrag till integrationsinsatser är att skapa mötesplatser och bygga broar mellan människor och kulturer.