Hofors Kommun logo, länk till startsida

Fritidshem

Välkommen till Solbergaskolans fritidshem!

Vår verksamhet ska utgå från varje barns behov för att utveckla individen som i sin tur utvecklar och stärker gruppen.

Vårt mål med arbetet är att ge barnen en lugn och trygg miljö utanför skoltid. Vi använder oss av den fria leken, olika små projekt där vi försöker fånga upp barnens intressen men även olika arbeten som vi vuxna presenterar.

Utevistelse, både som utflykter och som frilek är en viktig del i vår verksamhet.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun