english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Bidrag till samlingslokaler

Föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler kan söka driftbidrag för dessa. Syftet med bidraget är att föreningar ska kunna tillhandahålla samlingslokaler för t ex kulturella aktiviteter, utbildning och privata tillställningar i Hofors kommun.

Villkor för beviljande av bidrag till samlingslokaler

 • Bidragsgrundande kostnader omfattar: räntor, försäkringar, skatt, arrende, värme, vatten, sotning, sophämtning, vaktmästeri och underhåll (icke standardhöjande åtgärder/reparationer).
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av föreningens framtidsplaner.
 • Med ansökan skickas
  - protokoll från senaste årsmöte
  - verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning
  - budget
  - förteckning över tidigare års driftskostnader
  - planritning över fastigheten med allmänna samlingslokaler utmärkta
 • Ansökan ska lämnas in senast 30 april.

Kontaktinformation

Jesper Öberg
0700 - 86 01 81
jesper.oberg@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan om bidrag till samlingslokaler.docx
(93.5 kB)