Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Bidrag till samlingslokaler

Föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler kan söka driftbidrag för dessa. Syftet med bidraget är att föreningar ska kunna tillhandahålla samlingslokaler för till exempel kulturella aktiviteter, utbildning och privata tillställningar i Hofors kommun.

Bidrag

Villkor för beviljande av bidrag till samlingslokaler:

 • Bidragsgrundande kostnader omfattar: räntor, försäkringar, skatt, arrende, värme, vatten, sotning, sophämtning, vaktmästeri och underhåll (icke standardhöjande åtgärder/reparationer).
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av föreningens framtidsplaner.
 • Med ansökan skickas
  - protokoll från senaste årsmöte
  - verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning
  - budget
  - förteckning över tidigare års driftskostnader
  - planritning över fastigheten med allmänna samlingslokaler utmärkta
 • Ansökan ska lämnas in senast 30 april.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun