Hofors Kommun logo, länk till startsidaGalleri Boken Hofors Bibliotek

Galleri Boken

Galleri Boken på Hofors Bibliotek

Galleri Boken är kommunens konsthall och bibliotekets utställningslokal. Konsthallen ligger i anslutning till Hofors Biblioteks entré.

Föreningen Hofors Konstintresse ansvarar för att arrangera konstutställningar under vissa delar av året i Galleri Boken. Resterande del av året huser bibliotekets verksamhet galleriet med utställningar från samarbeten med skolverksamhet, föreningsliv och lokala konstnärer.

Är du intresserad av att ställa ut? Kontakta biblioteket@hofors.se

Utställningar 2023

19/12 - 20/1 Hoforsrutorna
28/1 - 17/2 Liane Åsberg, akryl
25/2 - 17/3 Jonas Ekman, akvarell
25/3 - 14/4 Jonas Snellman, bruksföremål i trä
8/5 - 26/5 Ann-Christin KarlsdotterRyttberg
5/6 - 23/6 Nicole Regnell