Hofors Kommun logo, länk till startsida

Shared Reading

Delad läsning


Shared Reading är en högläsningsmetod som ger människor möjlighet att mötas kring litteratur helt utan krav eller prestation. Istället för att, som i en vanlig bokcirkel läsa en bok och sedan komma till cirkeln för att diskutera det du läst, träffas man i Shared Reading helt utan förberedelse och läser och reflekterar tillsammans kring en kortare text som läsledaren valt ut. Allt är tillåtet, att vara aktiv och dela sina tankar och funderingar, eller att sitta tyst och bara lyssna.

Shared Reading-metoden utvecklades för cirka 20 år sedan i Liverpool, av en kvinna som heter Jane Davis. Hon hade i hela sitt liv varit en läsande människa och hon hade på allvar erfarit kraften i vad litteratur och läsning kan åstadkomma i en människas liv när det kommer till glädje, erfarenheter, utveckling och läkning. I sitt arbete som lärare och socialarbetare kände hon att hon vill ge fler människor möjlighet att få upptäcka vad läsning kan ge och hon började söka vägar för människor att läsa utan krav eller prestation. Det blev början till Shared Reading.

Idag har Shared Reading vuxit till en enorm läsrörelse i England, men den har också spridit sig vidare ut i Europa. Forskning har visat hur metoden inte bara skapar läsande och lärande människor, den har också visat sig ge positiv effekt på människors mående genom att ge känsla av delaktighet, sammanhang, självförtroende och personlig utveckling.

Inga förkunskaper om litteratur krävs.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun