Hofors Kommun logo, länk till startsida

Trygg Hemgång

Förslag för dig

Det kan ibland finnas en oro över hur det ska fungera när du kommer hem från sjukhusvistelse och vistelse på korttidsplats.
Det kan finnas en osäkerhet över hur de vardagliga bestyren
ska fungera i hemmet.

Du som har ett förändrat omvårdnadsbehov efter sjukhus-
eller vistelse på korttidsplats kan beviljas trygg hemgång.
Trygg hemgång innebär att du får extra mycket stöd under en period i hemmet.

Insatsen trygg hemgång beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen av biståndshandläggaren i kommunen.

Insatsen kan beviljas under en period upp till 14 dagar

Kontakt Trygg Hemgång

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Trygg Hemgång

Aktuellt i Hofors kommun