english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Nyström Daniel (M)

Adress: Gammelgårdsvägen 5, 813 36 Hofors

Telefon:

Mobil: 073-180 01 77

Mail: stall.tolven@gmail.com

Yrke/Titel: Chaufför

Född år: 1974

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kontaktinformation

Daniel Nyström
073 - 180 01 77
stall.tolven@gmail.com

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.