Hofors Kommun logo, länk till startsida

Projekt som pågår

Hofors kommun deltar i Samverkan Gävleborg 2022

Förslag för dig

Projektet, som leds av Länsstyrelsen Gävleborg, har beviljats drygt 50 miljoner kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Tillsammans med Högskolan i Gävle ska man undersöka hur samhället kan underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att projektet ska leda till nya arbetsmetoder som ökar chanserna för nyanlända att få jobb och som förkortar perioder av väntan.

Vi har i vårt nuvarande arbetssätt sett en del strukturella hinder och brister i samverkan som ställer till det för individerna i deras integrationsprocess och känslan av delaktighet i samhället. Vi hoppas därför att genom kartläggning och en bättre samverkan mellan aktörer, med individen i fokus, förbättra läget för målgruppen, säger Victoria Lindström som är en av delprojektledarna i Hofors kommun.

Genom kartläggning ska vi identifiera var i integrationsprocessen som de strukturella hindren finns samt även motverka perioder av inaktiv väntan bland annat genom att bygga nätverk med föreningslivet och andra.

Deltagare i projektet är Högskolan i Gävle, RF-SISU Gävleborg, Hofors kommun, Ockelbo kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Söderhamns kommun, Bollnäs kommun, Nordanstigs kommun och Ovanåkers kommun.

Projektet Samverkan Gävleborg 2022 pågår från 1 november 2022 till 31 oktober 2026 och leds av Länsstyrelsen Gävleborg.

Följ gärna projektet på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun