Hofors Kommun logo, länk till startsida

Samhällsplanering

Kommunen planerar för sin mark- och vattenanvändning bland annat genom översiktplanering och detaljplanering.

Förslag för dig

Samhällsplanering är processen att utforma och organisera utvecklingen av ett samhälle eller en plats. Det innefattar att identifiera och analysera behov, formulera mål och strategier, samt fatta beslut om infrastruktur, bostäder, transporter, miljö och offentliga platser.

Samhällsplanering syftar till att skapa hållbara, funktionella och attraktiva samhällen där människor kan leva och verka på ett bra sätt. Det innebär att ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer för att främja en balanserad och hållbar utveckling som gynnar både nuvarande och framtida generationer.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun