Hofors Kommun logo, länk till startsidaHofors kommun

Samhällsplanering

Kommunen planerar för sin mark- och vattenanvändning bland annat genom översiktplanering och detaljplanering.