Hofors Kommun logo, länk till startsida

Ansökan om ersättning för förlängda studier i gymnasieskolan

Förslag för dig

De nationella programmen inom gymnasieskolan är avsedda att genomgås på tre läsår. Huvudmannen för utbildningen får dock besluta att utbildningen får fördelas på längre tid om eleven läst reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det.

Hemkommunen har rätt att pröva frågan om ersättning för förlängd studietid, men det finns ingen utskriven skyldighet för en kommun att ersätta mer än tre års studier.

Huvudmannen ansvarar för att skicka in ansökan till hemkommunen när en elev erbjuds eller övervägs erbjudas förlängda studier.

  • Information om hur en ansökan går till finns i Rutin för ansökan om ersättning vid förlängda studier.
  • Ansökan ska vara inne hos Hofors kommun senast den 15 april för kommande läsår.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun