Hofors Kommun logo, länk till startsida

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker.

Förslag för dig

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla servering av alkoholdrycker till allmänheten eller till slutet sällskap, exempelvis ett företag eller en förening. Serveringstillståndet kan vara stadigvarande, gälla året runt, årligen under en viss tidsperiod eller vara tillfälliga, avse enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Att söka serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd sker genom att en ansökan lämnas till kommunens alkoholhandläggare. Alkoholhandläggaren påbörjar en utredning som ska visa om den sökande motsvarar alkohollagens krav på sökande samt om verksamheten kommer att drivas i enlighet med alkohollagen. Under utredningstiden skickar alkoholhandläggaren remisser till framför allt:

  • Polismyndigheten
  • Räddningstjänsten
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen i Sandviken
  • Skatteverket
  • Kronofogdemyndigheten

En bedömning görs om serveringstillstånd kan beviljas, stor vikt läggs vid de remitterande myndigheternas svar. Därefter fattas beslut om att bevilja eller avslå ansökan om serveringstillståndet.

Mer detaljerad informaton hittar du vid avsnittet - Att söka serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillvägagångssätt för processen och myndighet:

När du ska starta en egen verksamhet är det många beslut som ska fattas och många kontakter med myndigheter som ska tas. På sidan Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få hjälp att göra en personlig checklista utifrån den verksamhet som du planerar.

Handläggningstid

När ansökan är komplett får du räkna med en handläggningstid på cirka fyra veckor.

Handlingar och blanketter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänster och skriva ut handlingarna och/eller blanketter, kontakta alkholhandläggaren så får du handlingarna/blanketterna hemskickade.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Hofors kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Läs mer om hanteringen av personuppgifter i våra integritetsriktlinjer.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun