Hofors Kommun logo, länk till startsidaSärskilda skäl

Skolskjuts pga särskilda skäl - undantag av enskild karaktär

Skolskjuts kan beviljas elev pga särskilda skäl. Individuell prövning sker i varje enskilt ärende. I vissa fall kan ett intyg från t ex läkare krävas. 

Skolskjuts pga särskilda skäl omprövas inför varje nytt läsår.

Ansökan

Ansökan sker genom kommunens e-tjänst eller på blankett.