Hofors Kommun logo, länk till startsida

Särskilda skäl

Förslag för dig

Skolskjuts pga särskilda skäl - undantag av enskild karaktär

Skolskjuts kan beviljas elev pga enskilda särskilda skäl (t ex funktionsnedsättning). Individuell prövning sker i varje enskilt ärende. I vissa fall kan ett intyg från t ex läkare krävas.

Skolskjuts pga särskilda skäl omprövas inför varje nytt läsår.

Tillfällig funktionsnedsättning pga olycksfall hanteras som försäkringsärende, läs mer här.

Ansökan

Ansökan sker genom kommunens e-tjänst eller på blankett.

Kontakt

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt

Aktuellt i Hofors kommun