Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Särskilda skäl

Skolskjuts pga särskilda skäl - undantag av enskild karaktär

Skolskjuts kan beviljas elev pga särskilda skäl, t ex

  • att eleven har lägre trafikmognad jämfört med jämnåriga
  • att eleven har en funktionsnedsättning
  • att eleven av kommunen har hänvisats till annan skola.

I vissa fall kan ett intyg från t ex läkare krävas. 

Skolskjuts pga särskilda skäl omprövas inför varje nytt läsår.

Ansökan

Ansökan görs på blankett eller genom kommunens e-tjänst.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296