english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunSärskilda skäl

Skolskjuts pga särskilda skäl - undantag av enskild karaktär

Skolskjuts kan beviljas elev pga särskilda skäl, t ex

  • att eleven har lägre trafikmognad jämfört med jämnåriga
  • att eleven har en funktionsnedsättning
  • att eleven av kommunen har hänvisats till annan skola.

I vissa fall kan ett intyg från t ex läkare krävas. 

Skolskjuts pga särskilda skäl omprövas inför varje nytt läsår.

Ansökan

Ansökan görs på blankett eller genom kommunens e-tjänst.

Kontaktinformation

Carin Haglund, skolskjutssamordnare (förskoleklass, grundskola, grundsärskola)
070-086 01 78
carin.haglund@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan om skolskjuts pga särskilda skäl.pdf
(118.1 kB)
Ansökan om skolskjuts pga särskilda skäl.doc
(53 kB)