Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden med ansvar för utbildning och kultur

Nämnden ansvarar för frågor som rör:

  • Förskola för barn 1-5 år
  • Fritidshem för barn 6-12 år
  • Förskoleklass för 6-åringar
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola och särgymnasium
  • Vuxenutbildning
  • Kulturverksamhet (Entré Ungdom, biblioteket, bidrag till föreningar och studieorganisationer mm)

Nämnden har ett utskott

Antagningsutskottet som handlägger antagningsärenden till gymnasiet och komvux.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296