Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Staland Jakob (C)

Adress: Bergbyvägen 53, 813 98 Torsåker

Telefon:

Mobil: 070-243 17 86

Mail: jakob.staland@politiker-hofors.se

Yrke/Titel: Projektledare

Född år: 1977

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot

KSAU, 1:e vice ordförande

Gästrikerådets styrgrupp, ersättare

Kommuninvest ekonomiska förening, ersättare

Förbundsdirektionen för kommunalförbundet Inköp Gävleborg, ersättare

Hoforshus AB, 1:e vice ordförande

Hofors Elverk, ordförande

Hoåns Kraft AB, ordförande

Adven, ledamot

Valberedning, ersättare

Partiföreträdare

Krisledningsnämnd, 1:e vice ordförande

Fritids- och kulturutskottet, vice ordförande

Partnerskap Bergslagsbanan, ersättare

Kontakt Kommun & politik

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommun & politik

Aktuellt i Hofors kommun