english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Staland Jakob (C)

Adress: Bergbyvägen 53, 813 98 Torsåker

Telefon:

Mobil: 070-243 17 86

Mail: jakob.staland@gmail.com

Yrke/Titel: Projektledare

Född år: 1977

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande

Hofors Elverk, ledamot

Föreningsutskottet, ledamot

Gruppledare

Kommuninvest ek förening, ledamot

Hofors Kommunhus, ordförande

Värmevärden i Hofors AB, ombud

Partnerskap Bergslagsbanan, ledamot

Kontaktinformation

Jakob Staland
070-243 17 86
jakob.staland@gmail.com

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.