Hofors Kommun logo, länk till startsidaHofors kommun

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet och sparsamt. Vi lånar jorden och dess resurser av generationer och det är vårt gemensamma ansvar att lämna jorden vidare till våra barn så att även de kan leva ett gott liv.

Gemensam förvaltning

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS). Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning arbetar med frågor som handlar om miljö, klimat, biologisk mångfald, folkhälsa och tillgänglighet.

Vad betyder hållbar utveckling?

Hållbar utveckling brukar beskrivas som en fråga med tre dimensioner: miljö, social och ekonomisk. Dessa tre dimensioner är beroende av och samverkar med varandra. Det går därför inte att, till exempel, ha en hållbar utveckling för den sociala dimensionen utan att samtidigt ta hänsyn till miljömässig och ekonomisk utveckling.

I arbetet med hållbar utveckling fokuserar vi därför på människors hälsa, välmående och jämställdhet. Vi tar hänsyn till att bevara resurser, människors kultur och identitet, bevarar och rehabiliterar vår natur och ekosystemen med målet att lämna vidare en hälsosam planet till framtida generationer.

Vår miljö- och hållbarhetsenhet

På miljö- och hållbarhetsenheten vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning jobbar vi med naturvårdsarbete, energi- och klimatrådgivning samt miljöstrategiskt arbete.

På enheten finns också inspektörer som arbetar med miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Varje år driver vi också olika projekt som bidrar till hållbart beteende i alla tre kommuner. Vårt övergripande mål är att kommunernas tillväxt ska klaras med social, ekologiskt, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Vi utvecklar ständigt verksamheten genom att vi bland annat utbildar personal, tar fram mål för en hållbar utveckling och söker pengar till olika hållbarhetsprojekt.

Här kan du läsa mer om arbetet med Hållbar utveckling Länk till annan webbplats..

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning -
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken

Kontaktinformation

Besöksadress

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Odengatan 37
811 80 Sandviken

026-24 00 00
vgs@sandviken.se