english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Andersson Ingrid (C)

Adress: Råbackavägen 31, 813 96 Torsåker

Telefon: 076-814 18 41

Mail: anderssoningrid86@hotmail.com

Yrke/Titel: Pensionär

Född år: 1950

Uppdrag:

Socialnämnden, ersättare

Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ersättare

Kontaktinformation

Ingrid Andersson
076 - 814 18 41
anderssoningrid86@hotmail.com

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.