Hofors Kommun logo, länk till startsida

Tillfällig funktionsnedsättning, olycksfall

Förslag för dig

Tillfällig fysisk funktionsnedsättning på grund av skada innebär inte rätt till skolskjuts. Vid tillfällig funktionsnedsättning handläggs skjuts till skolan av försäkringsbolag.

Skada som uppstår under skoltid eller till/från skolan

  • Om skadan uppstår under skoltid eller till/från skolan tar vårdnadshavaren kontakt med kommunens försäkringsbolag Svedea.
  • Det är vårdnadshavaren som i samråd med försäkringsbolaget beställer och organiserar skjutsen.

Behov av taxi mellan hemmet och skolan
Om taxi behövs mellan hemmet och skolan/verksamheten pga olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider mm lämnas till taxi.

Skada som uppstår på fritiden

  • Om skadan uppstår under fritiden vänder sig vårdnadshavaren till sitt eget försäkringsbolag.
  • Det är vårdnadshavaren som beställer skjutsen efter kontakt med försäkringsbolaget.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun