Hofors Kommun logo, länk till startsidaOmsorg för personer med funktionsnedsättning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS, SoL, HSL

Verksamheten bedrivs enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), riktlinjer som socialnämnden antagit, samt övrig tillämplig lagstiftning ( HSL).

Omsorg för personer med funktionsnedsättning ska tillgodose den enskildes grundläggande behov samt bedriva förebyggande verksamhet så att skälig levnadsnivå alt. goda levnadsvillkor erbjuds. Verksamheten ska kännetecknas av ett vänligt bemötande, trygghet och delaktighet.

Möjlighet ska skapas för varje funktionshindrad person att forma sitt eget liv och därmed ge förutsättningar för en god omsorg.

Omsorg för personer med funtionsnedsättning består till största delen av personliga assistenter som ger service till personer med funktionsnedsättning, mestadels i personens eget hem.

Dessutom finns ett särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning och fyra boenden för LSS-gruppens personer.

Det finns också två dagverksamheter, boendestöd, servicegrupp, korttidsboende och kontaktpersonverksamhet.

Mer information

LSS-kontoret är centralt beläget i Hofors, besöksadress, Centralgatan 15, 813 30 Hofors

Biståndshandläggare besöksadress, Granvägen 8

Kontaktinformation

Biträdande socialchef
IFO/Arbetsmarknad/LSS/Socialpsykiatri
Heidi Bolstad
0290-77 17 10
heidi.bolstad@hofors.se

Enhetschef LSS/Psykiatri
Anna Östblom
0290-77 15 04
anna.ostblom@hofors.se

Enhetschef LSS/Psykiatri
Ann-Cathrin Sundberg
0290-77 17 47
annc.sundberg@hofors.se

Enhetschef LSS/Psykiatri
Hanna Lundman
0290-77 15 03
hanna.lundman@hofors.se


Dokument