Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Lagar om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS, SoL, HSL

Verksamheten bedrivs enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), riktlinjer som socialnämnden antagit, samt övrig tillämplig lagstiftning ( HSL).

Omsorg för personer med funktionsnedsättning ska tillgodose den enskildes grundläggande behov samt bedriva förebyggande verksamhet så att skälig levnadsnivå alt. goda levnadsvillkor erbjuds. Verksamheten ska kännetecknas av ett vänligt bemötande, trygghet och delaktighet.

Möjlighet ska skapas för varje funktionshindrad person att forma sitt eget liv och därmed ge förutsättningar för en god omsorg.

Omsorg för personer med funtionsnedsättning består till största delen av personliga assistenter som ger service till personer med funktionsnedsättning, mestadels i personens eget hem.

Dessutom finns ett särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning och fyra boenden för LSS-gruppens personer.

Det finns också två dagverksamheter, boendestöd, servicegrupp, korttidsboende och kontaktpersonverksamhet.

Mer information

LSS-kontoret är centralt beläget i Hofors, Hantverkargatan 21

Biståndshandläggare besöksadress, Granvägen 8

Kontaktinformation

Pernilla Neuman, LSS/Psykiatri-chef
pernilla.neuman@hofors.se

Dokument

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296