Hofors Kommun logo, länk till startsidaKor utomhus som skuttar i hage

Digitala infartsskyltar i Hofors

Hofors kommun har två digitala infartsskyltar placerade vid E16, väster och öster om Hofors.
Infartsskyltarna kommer att presentera händelser och evenemang samt information om Hofors kommun.
Vill du synas på skyltarna? Då är detta informationssidan för dig.

Digitala infartsskyltar

Riktlinjer digitala infartsskyltar vid E16

Det som presenteras/visas ska vara av allmänintresse för allmänheten samt vara stärkande för varumärket Hofors.
Inga politiska eller kommersiella budskap kommer att godkännas på infartsskyltarna.
För att få synas på infartsskyltarna som evenemang eller händelse ska evenemanget vara upplagt på evenemangskalendern på visithofors.se. Det är aktörens ansvar att göra det.

Vill du tipsa om händelse eller evenemang som ska synas så gör det i god tid, minst tre veckor innan evenemanget startar. Observera att alla tips inte leder till att de exponeras på infartsskyltarna.
Är arrangemanget under sommarmånaderna (juni, juli, augusti) vill vi ha in information om det senast 31 maj.

Om evenemanget ligger i evenemangskalendern är det inte heller någon garanti att synas på infartsskyltarna.

Vi tar gärna emot förslag på utformning men vi sätter ihop den färdiga bilden som visas.
När du skickar in förslag – tänk på att skriva kort. Namn på evenemang, ort, tid och datum räcker.

Vi stöder oss mot väglagen §46
Budskapen ska vara arrangemang av större dignitet i kommunen och dess närområde.
Ingen kommersiell reklam, dvs ingen reklam för produkter och företag bör förkomma.
Budskapen ska vara fasta, ingen rullande text eller animationer får förekomma.
Budskapen ska vara korta, enkla och tydliga som kan uppfattas snabbt.
Budskapen får bytas så att passerande fordonstrafikanter högst ser en bildväxling då man färdas sträckan (beroende på avstånd/hastighet).
Vid bytet av budskapska skylten släckas ned innan nytt budskap visas.
Pilar och symboler som kan förväxlas med vägmärken får inte förekomma.
Telefonnummer och Webbadresser bör inte förekomma.
Textstorlek och typsnitt skall vara stort, tydligt och Iäsbart, textstorlek minst 200 mm.

Länkar till Visit Hofors och tips till E16-rådet finns på denna sida.