Hofors Kommun logo, länk till startsidaHofors kommun

Avfall och återvinning

Hushållsavfall

I Gästrikland är det kommunalförbundet Gästrike återvinnare som ansvarar för hanteringen av hushållsavfall.

www.gastrikeatervinnare.se Länk till annan webbplats. finns bland annat information om sophämtning, kompostering, slamtömning, latrinhämtning, avgifter, öppettider med mera. På webbplatsen hittar du också en sorteringsguide.

Återvinningscentraler

Bemannad återvinningscentral finns på flera orter där du även kan lämna ditt farliga avfall.

Adresser och öppettider återvinningscentraler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamling av förpackningar och tidningar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, är ansvariga för de återvinningsstationer för förpackningar som finns i kommunen.
Om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller där behållare behöver tömmas kan du ringa till Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefonnummer 0200-88 03 11 eller anmäla det via formulär.

Hitta återvinningsstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Renhållningsordning, avfallsföreskrifter och avfallsplan

På Gästrike Återvinnares webbplats finns aktuell renhållningsordning och Kretsloppsplan/avfallsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall

Till farligt avfall hör till exempel kemikalier, elavfall och batterier som även i små mängder ger negativa effekter. Överblivna mediciner är också farliga i sopor och i avlopp och ska lämnas in på apotek.

Återvinning av skrotbilar och övergivna fordon

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Det är därför viktigt att du lämnar in den till ett mottagningsställe eller en auktoriserad bilskrot. Om du upptäcker en övergiven skrotbil på gator eller i terräng är det bra om du anmäler det så att det inte uppstår skador för miljön, människor eller djur.

Upptäcker du ett fordon som övergivits på kommunens gator eller på Hoforshus fastigheter kan du anmäla det via kommunens mejl hofors.kommun@hofors.se eller via växeln på telefon 0290-290 00. Hofors kommun kan besluta om flytt av fordon enligt Lagen om flyttning av fordon i vissa fall.

Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till Trafikverket.

Avfall från företag och verksamheter

För dig som driver företag gäller särskilda regler kring hantering av avfall, farligt avfall samt spillvatten med fett som kräver fettavskiljare. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning tillhandahåller information för att underlätta en miljösäker hantering för alla företagare.

Läs mer om vad som gäller för företag och verksamheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.