Hofors Kommun logo, länk till startsida

Skolskjuts

Skolskjuts styrs av skollagen och kommunens regler.

Förslag för dig

Skollagen

Enligt skollagen har elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevs funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elever i gymnasieskola har inte någon rätt till skolskjuts. Elevens hemkommun ska dock stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer.

Hofors kommuns skolskjutsregler

Kommunerna ska organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt. Hofors kommun har beslutat om skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola Pdf, 219.5 kB, öppnas i nytt fönster..

  • Skolskjutsverksamheten i Hofors kommun ska i första hand genomföras med ordinarie kollektivtrafik (linjetrafik). Där detta inte är möjligt sker skolskjuts med upphandlad beställningstrafik eller taxi/specialfordon. Skolskjutssamordnaren beslutar vilken typ av skolskjuts som erbjuds.
  • Rätten till skolskjuts provas i första hand från elevens folkbokföringsadress, men eleven kan också ha rätt till skolskjuts från en annan adress vid växelvis boende.
  • Skolskjuts gäller endast skolans tider, inte till/från fritidshem.
  • Det är bara skolskjutsberättigade elever som får åka med skolskjutsen. Hofors kommun tillåter inte ”kompisåkning”, dvs att en kompis åker med en skolskjutsberättigad elev i dennes skolskjuts.

Gemensamt ansvar för säkra skolskjutsar

  • Kommunen ansvarar för planering och samordning.
  • Vårdnadshavare ansvarar vid behov för förflyttning mellan hemmet och anvisad hållplats/uppsamlingsplats
  • Transportföretaget/föraren ansvar för transporten och dess säkerhet
  • Skolan ansvarar för ordning och säkerhet vid skolans hållplats samt för väntande skolskjutselever
  • Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att eleverna undervisas i trafikkunskap

Kontakt

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt

Aktuellt i Hofors kommun