english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Stenberg Sanna (HOP)

Adress: Fjällgatan 18, 813 33 Hofors

Telefon:

Mobil:

Mail: sanna.stenberg86@gmail.com

Yrke/Titel: Socialsekreterare

Född år: 1986

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare

Socialnämnden, ersättare