Hofors Kommun logo, länk till startsida

Föreningsbidrag

Här hittar du information om de olika bidragstyperna samt de allmänna regler som gäller när föreningen/studieförbundet vill ansökan om bidrag.

Förslag för dig

Regler för föreningsbidrag i Hofors kommun.

Föreningsbidrag

Här hittar du information om de olika bidragstyperna samt de allmänna regler som gäller när föreningen/studieförbundet vill ansökan om bidrag.

Under rubriken Bilda en förening får du information om hur du ska gå till väga om du vill starta en förening.

Det är Föreningsutskottet (genom delegation från kommunstyrelsen) som fördelar ekonomiskt stöd till idrotts-/fritidsföreningar, kulturföreningar, samlingslokaler, integrationsinsatser och studieförbund.

För att bidrag ska hanteras på utskottets sammanträde krävs att fullständiga ansökningshandlingar har inkommit senast 4 veckor innan sammanträde.

Sammanträdesdatum 2024

 


Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun