english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunFöreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag i Hofors kommun.

Föreningsbidrag

Här hittar du information om de olika bidragstyperna samt de allmänna regler som gäller när föreningen/studieförbundet vill ansökan om bidrag.

Under rubriken Bilda en förening får du information om hur du ska gå till väga om du vill starta en förening.

Det är Föreningsutskottet (genom delegation från kommunstyrelsen) som fördelar ekonomiskt stöd till idrotts-/fritidsföreningar, kulturföreningar, samlingslokaler, integrationsinsatser och studieförbund.

För att bidrag ska hanteras på utskottets sammanträde krävs att fullständiga ansökningshandlingar har inkommit senast 4 veckor innan sammanträde.

Sammanträdesdatum 2021

2021-02-01

2021-03-22

2021-06-14

2021-09-13

2021-12-06

Kontaktinformation

Bidrag till kulturföreningar och studieförbund

Ritva Snellman, kulturchef
073-809 41 24
ritva.snellman@hofors.se

Bidrag till idrotts- och fritidsföreningar

Lokalbokningen
0290-77 15 61
lokalbokningen@hofors.se

Bidrag för samlingslokaler och integrationsinsatser

Jesper Öberg
070- 086 01 81
jesper.oberg@hofors.se