Hofors Kommun logo, länk till startsida


Spelmannen

Särskilt boende för somatiskt sjuka och demensboende

I Torsåker

Spelmannen ligger i Torsåker, 15 kilometer från tätorten Hofors. Här finns kohagar och åkermark precis runt knuten och samtidigt bara några hundra meter till matbutik, café och bensinmack.

Lägenheterna är belägna i två hus som är sammanbyggda med en servicedel.

Till de gemensamma utrymmena hör flera samlingsrum, ett bibliotek, en gymnastiksal, en matsal samt en terapilokal. I matsalen samt i terapilokalen samlas  man för gemensamma aktiviteter för de boende.

Husets form bildar en innergård med sittplatser. Här finns också rabatter och möjlighet att delta i odling för den som vill.

Samarbete med frivilligorganisationer  

På Spelmannen har man ett nära samarbete med flera frivilligorganisationer.

Personal dygnet runt

Vi har bemannat över hela dygnet. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, administratör samt enhetschef.

Vi har tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare varje vecka.

På Spelmannen finns frisör och fotvårdsspecialist att tillgå.

Att ta med sig vid inflytt

 • Egna möbler (säng finns)
 • Lampor
 • Överkast och filt
 • Tvättkorg
 • Duschdraperi
 • Ev hårrullar och nagelvårdsset
 • Mediciner, hjälpmedel, t ex rollator och rullstol.
  Vid flytt till särskilt boende kan privat inköpta hjälpmedel tas med. Om privat inköpta hjälpmedel inte bedöms vara funktionsdugliga eller säkra av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeuter, ersätts dessa med anpassade hjälpmedel som bekostas av kommunen. Kommunen ansvarar inte för om privata hjälpmedlet behöver repareras, underhållas eller anpassas.
 • Högkostnadskort, ev färdtjänstbevis och ev legitimation
 • Ev porslin

Mer information får Du av enhetschefen.

Mer information

Besöksadress
Spelmansvägen 7
813 40 Torsåker

Kontaktinformation


Marika Norberg, enhetschef
076 - 518 70 49
marika.norberg@hofors.se

Anna Westrin, enhetschef
070-289 92 19
anna.westrin@hofors.se

Administration

0290 - 77 17 61

Terapi
0290 - 77 17 63

Demensenheter

Spelmansvägen 9
0290 - 77 17 66

Spelmansvägen 11
0290 - 77 14 33

Särskilt boende
0290 - 77 17 68