Hofors Kommun logo, länk till startsida

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) i Hofors kommun

Vem får delta?

Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som vill

  • skaffa dig grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och räkning
  • förbättra dina kunskaper i t ex svenska, matematik och engelska
  • få ett slutbetyg på grundskolenivå
  • satsa på studier som du tidigare missat eller inte haft tillgång till
  • utvecklas som människa och få ett bättre självförtroende
  • lägga grund för vidare studier

Vad är syftet?

Syftet med grundläggande utbildning för vuxna är att:

  • ge kunskaper och färdigheter som du behöver för arbete, samhällsliv och fortsatta studier
  • ge dig den utbildning på den nivå som du behöver och har förutsättningar för

Hur är utbildningen upplagd?

Du läser mot ditt eget mål tillsammans med andra som har liknande mål och bakgrund. Du läser den tid du behöver för att nå ditt mål. Du kan läsa på dagtid, hel- eller halvtid.

Betyg

Du avslutar studierna inom grundläggande vuxenutbildning när dina individuella mål har nåtts. Studierna kan resultera i grundskolekompetens.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun