Hofors Kommun logo, länk till startsida

Studerande

Databaser och e-böcker

Många av bibliotekets databaser är användbara för dig som studerar. Där kan du söka efter artiklar eller annan information. Vissa av databaserna kan du även nå hemifrån genom att logga in med ditt lånekortsnummer.

Biblioteket har e-böcker till utlån. Dessa laddar du ner och läser i din dator, på din surfplatta eller i din smartphone. En del kurslitteratur finns som e-böcker.

Informationssökning på Internet och källkritik

Hos Skolverket får du tips på vad du ska tänka på när du ska värdera information som du hittar på Internet.

Särskilt stöd

Myndigheten för tillgängliga medier, erbjuder särskilt stöd till studenter med någon form av lässvårighet.

Studieplats

Vi erbjuder studieplatser i våra bokhallar. Studerar du på plats hos oss finns även tillgång att koppla upp sig på vårt trådlösa nätverk.

Förslag för dig

Databaser på biblioteket

Databaser

Digitala tjänster

E-böcker

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun