Hofors Kommun logo, länk till startsida


Björhagsskolan entré en vårdag

Vuxenutbildning

Välkommen till vuxenutbildningen i Hofors kommun!

På Björkhagsskolan erbjuds

 • Grundläggande vuxenutbildning (GRUV)*
 • Gymnasial vuxenutbildning**
 • Svenska för invandrare (SFI)
 • Yrkesvux

* Utbildningen sker till största delen i Björkhagsskolans lokaler.
** De flesta av kurserna är webbaserade distanskurser.

Utbildningsstart 230821

Sista ansökningsdag 230515

Gymnasial vuxenutbildning

 • Matematik 1a och 2a
 • Engelska 5 och 6
 • Svenska/svenska som andraspråk 1,2 och 3
 • Naturkunskap 1b (NYHET)

Grundläggande vuxenutbildning

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska