english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunAnsökan och kontaktpersoner

Ansökan görs av föreningens firmatecknare. För studieförbund görs ansökan av avdelningsstyrelsen.

Det finns särskilda blanketter för de olika bidragsformerna. Vissa bidragsformer har ett sista datum för när ansökan ska vara inne.

Alla uppgifter ska fyllas i och vara korrekta, i annat fall kan ansökan inte behandlas. När bidrag söks för första gången ska föreningen skicka med gällande stadgar.

Kontaktpersoner

Har du frågor rörande bidragsansökningar - se kontaktuppgifterna till höger.

Granskning och redovisning

Om Hofors kommun önskar ta del av föreningens/studieförbundets räkenskaper, protokoll eller andra dokument som krävs inför ansökan så är föreningen skyldig att visa dessa.

Hofors kommun kan begära att föreningen lämnar in en redovisning efter beviljat bidrag.

Utbetalning

Utbetalning av beviljade bidrag sker till föreningens angivna bank- eller plusgirokonto.

Utbetalning till studieförbunden sker under januari månad, då ett förskott på 70 % av föregående års bidrag betalas ut. Slutreglering av årets bidrag sker när kulturutskottets beslut vunnit laga kraft.

Mer information

Ansökan skickas till:
Hofors kommun
Föreningsbidrag
813 81 Hofors

E-post:
foreningsbidrag@hofors.se

Kontaktinformation

Bidrag till kulturföreningar och studieförbund:
Ritva Snellman
073-809 41 24
ritva.snellman@hofors.se

Bidrag till idrotts-/fritidsföreningar:
Lokalbokningen
0290-77 15 61
foreningsbidrag@hofors.se

Bidrag till samlingslokaler och integrationsinsatser:
Mikael Ingvarsson
0700 - 86 01 81
mikael.ingvarsson@hofors.se

Dokument