Hofors Kommun logo, länk till startsida


Kunskapsprov

I alkohollagen (2010:1622) finns krav på att tillståndsinnehavare ska genomgå kunskapsprov. Folkhälsomyndigheten tillhandahåller och administrerar själva proven. Det ligger på kommunen att ansvara för att kunskapsproven genomförs enligt föreskrifterna (FoHMFS 2014:7).

Kommunen kan inte meddela serveringstillstånd innan du som sökande har avlagt godkänt resultat i kunskapsprovet. Du som redan hade serveringstillstånd i Hofors kommun innan den nya alkohollagen började gälla omfattas inte av kraven på kunskapsprov.

Här följer en övergripande information om kunskapsprovet. För mer information kontaktar du kommunens alkoholhandläggare.

Kunskapsprovet är webbaserat och görs hos kommunen. Det finns sju stycken olika prov. Vilket prov du måste göra beror på vilket tillstånd du ansöker om. De sju olika proven är:

  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
  • Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet
  • Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  • Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap
  • Tillstånd för pausservering
  • Tillstånd för provsmakning

Frågorna i kunskapsprovet fördelas på fyra områden. Dessa områden är alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning och servering. För att bli godkänd på kunskapsprovet krävs att du har 75 procent rätt svar inom samtliga områden. Alkoholhandläggaren meddelar dig ditt resultat i regel dagen efter avlagt prov. Du får också ditt svar i skriftlig form per post. När du har uppnått godkänt resultat får du ett intyg på att du klarat kunskapsprovet.

Vem ska göra provet?
Om en förening eller företag ansöker om serveringstillstånd så är det personer i styrelsen som ska uppfylla kunskapskravet. Riktlinjen är att hälften av styrelsemedlemmarna ska göra provet. Kommunen bedömer vilken eller vilka personer som har ett betydande inflytande och är aktiva i serveringsrörelsen.

Några förutsättningar för provet
Kunskapsprovet består av ett antal frågor inom varje område. Hur många frågor avgörs av vilket kunskapsprov du ska genomföra. Den som ska genomföra ett prov måste kunna legitimera sig vid provtillfället. Tiden du har på dig att genomföra kunskapsprovet är 90 minuter och högst 120 minuter för ett muntligt kunskapsprov. För att få avlägga kunskapsprovet muntligt krävs att du inte behärskar något av de språk provet erbjuds på, att du kan styrka påtagliga läs- och skrivsvårigheter eller om det i övriga fall finns särskilda skäl. Några hjälpmedel är inte tillåtna förutom lexikon.

Omprov
Om du inte uppnår godkänt resultat vid första provtillfället har du rätt att göra två omprov. Detta innebär att du har maximalt tre försök att uppnå godkänt resultat. Om du inte uppnår godkänt resultat vid första tillfället kontaktar du kommunens alkoholhandläggare för bokning av nytt provtillfälle. Observera att du kan få nytt provtillfälle tidigast den sjätte arbetsdagen efter föregående provtillfälle. Vid omprov görs hela kunskapsprovet om, även de områden du eventuellt klarade vid föregående provtillfälle. Uppnås inte godkänt resultat efter två omprov måste kommunen avslå din ansökan. En ny ansökan kan lämnas in omgående.

Dina förberedelser
I alkohollagen finns inga särskilda krav på hur du har fått dina kunskaper. Det viktiga är att du kan uppvisa att du har dem. Det krävs alltså inte intyg från till exempel ett utbildningsföretag. Dina förberedelser kan bestå av till exempel kurs- eller utbildning hos ett utbildningsföretag eller genom självstudier. På Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta information som kan hjälpa dig.

Undantag från kunskapsprov
Det finns tillfällen då du kan vara undantagen från skyldigheten att avlägga kunskapsprov. För information om just du och dina förutsättningar omfattas av undantaget kontaktar du kommunens alkoholhandläggare.