english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Ahlholm Charlie (SD)

Adress: Smålandsgatan 21, 813 30 Hofors

Telefon: 073-5576818

Mail: scania.143v8@live.se

Yrke/Titel: Egen företagare

Född år: 1968

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare

Socialnämnden, ledamot

Valberedning, ersättare

Kontaktinformation

Charlie Ahlholm
073 - 557 68 18
scania.143v8@live.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.