Hofors Kommun logo, länk till startsida


Kauppi Tiina (S)

Tiina Kauppi

Adress: Hammarvägen 19 A, 813 35 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-413 45 33

Mail: tiina.kauppi@politiker-hofors.se

Yrke/Titel: Personlig assistent

Född år: 1962

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Överförmyndarnämnden, ersättare