Hofors Kommun logo, länk till startsidaBidrag till integrationsinsatser

Syftet med bidraget är att stötta projekt vars mål är att skapa mötesplatser och bygga broar mellan människor och kulturer.

Villkor

I ansökan ska framgå

  • syfte/mål med projektet
  • hur integrationspengarna ska användas
  • om fler aktörer är med och finansierar

Med ansökan skickas

  • verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning
  • budget för projektet

Ansökan kan göras när som under året, men ska lämnas i god tid innan projektet ska genomföras.

Eventuellt överskott från projektet betalas tillbaka till kommunen inom ett halvår från det att projektet har avslutats.