english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunBidrag till integrationsinsatser

Syftet med bidraget är att stötta projekt vars mål är att skapa mötesplatser och bygga broar mellan människor och kulturer.

Villkor för beviljande av bidrag till integrationsinsatser

 • I ansökan ska framgå
  - syfte/mål med projektet
  - hur integrationspengarna ska användas
  - om fler aktörer är med och finansierar
 • Med ansökan skickas
  - verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning
  - budget för projektet
 • Ansökan kan göras när som under året, men ska lämnas i god tid innan projektet ska genomföras.
 • Eventuellt överskott från projektet betalas tillbaka till kommunen inom ett halvår från det att projektet har avslutats.

Kontaktinformation

Lokalbokningen
0290-77 15 61
foreningsbidrag@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan om bidrag för integrationsinsatser.docx
(92.8 kB)