Hofors Kommun logo, länk till startsida

Ett samarbete tillsammans med dig

Trygg hemgång fungerar som ett stöd för att du ska klara så
mycket som möjligt självständigt. Det innebär att du, i ditt eget tempo, kommer att få göra så mycket du kan på egen hand.

Personalen finns till hands och stöttar/hjälper vid behov.
Den första tiden i hemmet bygger på ett nära samarbete mellan dig och personalen som arbetar i trygg hemgångsteamet.

Förslag för dig

Kontakt Trygg Hemgång

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Trygg Hemgång

Aktuellt i Hofors kommun