Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Kunskapsprov om alkohollagstiftningen

Alla som ansöker om tillstånd för servering eller provsmakning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen.

Den som ansöker om tillstånd ska genom att avlägga ett prov visa att hen har de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Prövningen av sökandens kunskaper är en del av lämplighetsprövningen inför att få serveringstillstånd.

Utförlig information om kunskapsprovet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun