Hofors Kommun logo, länk till startsida

Fjärrlån

Vad är ett fjärrlån?


Ett fjärrlån är ett lån från ett annat bibliotek utanför HelGe-samarbetet. Det är gratis att beställa fjärrlån, med undantag för vissa artikelbeställningar där en avgift kan tas ut. Som låntagare beviljas man max fem fjärrlån åt gången. Det innefattar både beställda och levererade fjärrlån.

Vid alla fjärrlånebetällningar får du räkna med en viss leveranstid. Vi kan inte lämna någon garanti på ankomstdag. Dessutom kan väntetiden bli längre om boken du önskar låna är utlånad.

Ett tips är att lämna dina fjärrlånebeställningar i god tid.

Skönlitteratur

Skönlitteratur fjärrlånas inte. Med undantag för:

  • Om boken är en del av serie och den saknas på biblioteken i Hofors, alternativt inom HelGe-biblioteken.
  • Gamla klassisker som inte går att köpa in.

Facklitteratur

Facklitteratur kan fjärrlånas, men med följande undantag:

  • Om det finns en likvärdig bok på biblioteken i Hofors alternativt inom HelGe-biblioteken, ska den först erbjudas
  • Nyutkomna böcker (inom ett år)

Kurslitteratur

Kurslitteratur på universitets- och/eller högskolenivå kan fjärrlånas. Dock hänvisar vi i första hand till universitetens och högskolornas egna bibliotek, då det kan vara svårt att få tag på kurslitteratur samt att köerna kan vara långa.

Lånetid på fjärrlån

Lånetiden på ett fjärrlån bestäms av det utlånande biblioteket. Som oftast rör det sig om två till fyra veckor, men man kan få omlån även på fjärrlån. Kontakta då oss så skickar vi en omlåneförfrågan.

Om ett fjärrlån olyckligtvis går sönder eller låntagare tappat bort fjärrlånad litteratur, blir låntagare ersättningsskyldig med den kostnad som biblioteket faktureras av utlånande bibliotek.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun