Hofors Kommun logo, länk till startsida

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Det är rektor på respektive skola som tar beslut om modersmålsundervisning.

Regler för modersmålsundervisning finns bl a i skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen.

Ansökan

Grundskola och anpassad grundskola

Ansökan om modersmålsundervisning sker skriftligt och lämnas till skolexpeditionen:

  • senast den 15 maj för undervisning med start på höstterminen
  • senast den 15 november för undervisning med start på vårterminen

Påbörjad modersmålsundervisning förutsätts fortsätta kommande termin om den inte har sagts upp. Någon ny ansökan behövs alltså inte i detta fall.

Elever som flyttar in till kommunen under läsåret kan ansöka om modersmålsundervisning vid inflyttning.

Obs! Undervisningen ligger oftast efter ordinarie skoltid. Vill du veta mer kan du kontakta rektor vid respektive skola.

Gymnasieskola

Vid önskemål om modersmålsundervisning - tag kontakt med rektor.

Uppsägning

Uppsägning av modersmålsundervisning i grundskola/anpassad grundskola sker skriftligt.

Uppsägning av modersmålsundervisning i gymnasieskola - tag kontakt med rektor.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun